Nacionalni rezultati Ta razdelek spletnega mesta je namenjen rezultatom volitev v vseh državah članicah

Evropska unija

Ko na zemljevidu ali v spustnem meniju izberete državo, boste za vsako državo članico našli:

Ko izberete državo, boste za vsako državo članico lahko izvedeli:

  • Rezultati po nacionalnih strankah
  • Sedeži po političnih skupinah
  • Razčlenitev po nacionalnih strankah in političnih skupinah
  • Zastopanost spolov med poslanci EP za vsake evropske volitve
  • Delež volilne udeležbe za posamezne evropske volitve

Vrsta rezultatov:

Ocene: Združevanje razpoložljivih nacionalnih ocen ali podatkov o glasovanju, ki izhajajo iz volitev in so bili objavljeni v zadevni državi članici po koncu glasovanja, ki ga na osnovi znanih in zanesljivih nacionalnih ustanov za glasovanje izvede podjetje Kantar.

Začasni rezultati: Prvi rezultati, kot jih uradni volilni organ posamezne države članice predstavi na osnovi odstotka preštetih glasov.

Končni rezultati: Rezultati, kot jih objavi uradni volilni organ posamezne države članice po preštetju vseh glasov.

Uradni rezultati: Dokončni rezultati, kot jih razglasi uradni volilni organ posamezne države članice in jih potrdi nacionalni zakonodajni organ.

Otvoritveno zasedanje: Rezultati, kot jih javno razglasi na novo izvoljeni Evropski parlament po preverjanju skladnosti njegovih članov z merili ustreznosti.

Odhajajoči parlament: Evropski parlament v sestavi iz zadnjega parlamentarnega zasedanja aktualnega zakonodajnega telesa.

Vir: Evropski parlament