Zastopanost spolov med poslanci EP: 2019

Evropski parlament bo rezultate evropskih volitev leta 2019 po posameznih državah članicah in projekcijo nove sestave Parlamenta objavil 26. maja 2019. Podjetje Kantar bo v imenu Parlamenta izdelalo projekcijo sestave Parlamenta na ravni EU in na nacionalni ravni, pri čemer bo v celoti spoštovalo nacionalne volilne zakone. Evropski pregled bo zagotovil prvo splošno projekcijo s skupnimi podatki za politične skupine, ki bodo temeljili na strukturi odhajajočega Parlamenta. Razpoložljivi podatki bodo prikazani sproti, po koncu glasovanja v posameznih državah članicah. Projekcija se bo posodabljala do konca glasovanja v vseh državah članicah in dokler ne bodo nacionalne volilne komisije objavile končnih rezultatov.

Poleg tega bodo 26. maja zgodaj zvečer za države, kjer bo glasovanje že končano, na nacionalnih straneh prikazani rezultati volitev po nacionalnih strankah in političnih skupinah, razčlenitev rezultatov nacionalnih strank in političnih skupin v odstotkih in sedežih ter udeležba na volitvah po podatkih nacionalnih volilnih komisij. Nacionalne strani se bodo po koncu glasovanja v posameznih državah članicah EU postopno dopolnjevale in posodabljale.

Kaj pomeni „projekcija“? Projekcija sestave Evropskega parlamenta pomeni oceno njegove sestave na podlagi rezultatov volitev. Zaradi različnega časa glasovanja v državah EU bo vsaka projekcija na volilni dan temeljila na kombinaciji razpoložljivih podatkov, ki segajo od neuradnih podatkov o volitvah, kot so podatki vzporednih volitev ali ocene, objavljene v državah članicah, do uradnih nacionalnih rezultatov volitev. Ne glede na kategorijo bodo podatki za posamezno državo članico objavljeni šele po koncu glasovanja v tej državi. Kantar, ki v imenu Parlamenta zbira podatke, nacionalne rezultate pripiše sedanjim političnim skupinam na podlagi volilne zakonodaje posamezne države in pripravi skupno projekcijo razčlenitve sedežev v Evropskem parlamentu. Ker prihodnje sestave Parlamenta in njegovih političnih skupin ni mogoče predvideti pred ustanovno sejo julija 2019, projekcija sestave Parlamenta temelji na strukturi odhajajočega Parlamenta.

Kaj pomeni „drugo“? Projekcija sestave Parlamenta temelji na strukturi odhajajočega Parlamenta in njegovih političnih skupin brez vnaprejšnjega sklepanja o sestavi naslednjega Parlamenta na ustanovni seji julija 2019. Nacionalne stranke, ki so trenutno zastopane v Parlamentu, bodo uvrščene v politično skupino, katere članice trenutno so. Nacionalne stranke, ki zdaj niso zastopane v Evropskem parlamentu, vendar so članice priznane evropske politične stranke, bodo umeščene v politično skupino, katere članica je ta evropska politična stranka. Nacionalne stranke, ki zdaj niso zastopane v Evropskem parlamentu in niso uradno izrazile pripadnosti nobeni priznani evropski politični stranki, so razvrščene v kategorijo „drugo“ brez vnaprejšnjega sklepanja o njihovi politični usmerjenosti. Spremembe pripadnosti nacionalne stranke politični skupini (ali prenos stranke iz kategorije „drugo“ v določeno politično skupino) bodo izvedene po tem, ko bodo službe Parlamenta prejele pisno potrdilo. Ker ni mogoče vnaprej določiti, kateri skupini bo pripadala posamezna stranka, je ta kategorija enakomerno razdeljena na levo in desno stran polkrožne grafične predstavitve celotne projekcije sedežev.


Informacije o poteku evropskih volitev
Prenesi in deli
Prenesite ta graf